ข่าวสารกิจกรรม S.C.S.

1 พฤษภาคม 2558

S.C.S. มอบเงินช่วยเหลือเนปาล

คุณสมฤกษ์, คุณวิษณุ และ คุณณัฏฐ์ธาตา วงศ์วีระนนท์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเครือ S.C.S. Group มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ย้อนกลับ