กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

18 พฤษภาคม 2558

กลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส. ร่วมปลูกป่าในโครงการเขาขยาย เขาทะเลทรายสู่สรวงสวรรค์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทรองเท้าเอส.ซี.เอส ร่วมปลูกป่าในโครงการเขาขยาย เขาทะเลทรายสู่สรวงสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีคุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ตามโครงการ "เอส.ซี.เอส. ร่วมน้ำใจสู่สังคมไทย" ในโอกาสที่บริษัทฯ ก่อนตั้งครบ 40 ปี

ย้อนกลับ