กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

5 มิถุนายน 2558

"ปันความรักด้วยความรู้" ครั้งที่ 14

ผู้บริหาร กลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส. สนันสนุนรองเท้าจำนวน 200 คู่ ให้กับโครงการ "ปันความรักด้วยความรู้" ครั้งที่ 14 กับทางร้านนายอินทร์

เพื่อไปมอบให้กับน้องๆนักเรียน ที่โรงเรียนวัดลาดสาลี่ และอีก 4 โรงเรียน ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

ย้อนกลับ