กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

30 มิถุนายน 2558

ปั่นน้ำใจให้น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มบุญ

คุณวิษณุ วงศ์วีระนนท์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส. ให้การสนับสนุนรองเท้านักเรียนชาย-หญิง จำนวน 56 คู่

ในกิจกรรมโครงการ "ปั่นน้ำใจให้น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มบุญ" ของชุดปฎิบัติการที่ 4 กองกำกับการศูนย์รวมข่าว กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัตการพิเศษ (๑๙๑) ณ โรงเรียนบ้านพุเข็ม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ย้อนกลับ