กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

20 สิงหาคม 2558

มอบรองเท้านักเรียน Popteen ให้กับนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส. นำโดยคุณณัฎฐ์ธาตา วงศ์วีระนนท์ชัย รองประธานกรรมการ มอบรองเท้านักเรียน Popteen ให้กับนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ย้อนกลับ