กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

31 มีนาคม 2559

ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ จากสถานสงเคราะห์

กลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส นำโดยคุณณัฏฐ์ธาตา วงศ์วีระนนท์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ จากสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด , เด็กอ่อนพญาไท และ เด็กชายบ้านปากเกร็ด พาเข้าชม การแสดง Disney On Ice Megical Ice Fastival ที่ Impact Arena เมืองทองธานี จำนวน 170 คน มูลค่า 366,240 บาท

ย้อนกลับ