ข่าวสารและกิจกรรม

31 ตุลาคม 2558

ฉลองครบรอบ 40 ปี กลุ่มบริษัท เอส.ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด

ภาพบรรยากศความอบอุ่นของครอบครัวบริษัท เอส.ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันฉลองครบรอบ 40 ปี บริษัท เอส.ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท รองเท้า เอส.ซี.เอส.

ย้อนกลับ