ร่วมงานกับ S.C.S.

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
S.C.S. PERFECT STEP (S.C.S. GROUP OF COMPANIES)
เลขที่ 757, 759 ถนนอ่อนนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :0-2331-0165 (10 สายอัตโนมัติ) ต่อ 11, 30
อีเมล์ : job@scs-shoes.com